GDPR

Politica de confidențialitate site web

www.cofetaria-mandinas.ro

www.cofetaria-mandinas.ro este un website coordonat de S.C. MANDINAS CONF S.R.L.

Putem actualiza periodic prezenta Politică, pe măsură ce activitatea și serviciile prestate pentru tine se extind sau se modifică, sau atunci când noi suntem obligați să răspundem noilor modificări legislative. Vom afișa cea mai actuală versiune pe  www.cofetaria-mandinas.ro . Orice modificare notabilă sau în măsură să afecteze utilizarea www.cofetaria-mandinas.ro de către tine îți va fi comunicată aici și/sau utilizând datele de contact disponibile.

www.cofetaria-mandinas.ro utilizează fișiere de tip cookie doar prin utilizarea banner-ului notificare tip Pop-up

Informații generale despre S.C. MANDINAS CONF S.R.L. //Cine suntem?

Confidențialitatea datelor tale cu caracter personal este o preocupare importanta pentru S.C. MANDINAS CONF S.R.L., cu sediul Strada I. H. Radulescu 60-62 Campina, inregistrata la Registrul Comertului  Prahova cu nr. J29/126/2000, CUI 12688176, județ Prahova, România, în calitate de operator de date cu caracter personal sau Noi.

Acest document are rolul de a te informa în mod adecvat cu privire la prelucrarea datelor tale cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet, www.cofetaria-mandinas.ro .

Persoanele vizate și Categorii de date cu caracter personal prelucrate de S.C. MANDINAS CONF S.R.L.

Dacă ești vizitator al www.cofetaria-mandinas.ro, S.C. MANDINAS CONF S.R.L.  prelucrează datele tale cu caracter personal pe care le furnizezi în mod direct, pe parcursul utilizării www.cofetaria-mandinas.ro,  cum ar fi nume și prenume, telefon, adresa de e-mail, adresa de facturare, adresa de livrare,  precum și orice alte categorii sau tipuri de date pe care le furnizezi în mod direct.

Dacă ești persoană de contact a unui partener al nostru (exemplu firma de curierat), prelucrăm  datele tale de contact (nume și prenume, adresă de e-mail și telefon) în legătură cu relația contractuală existentă.

Scopurile și temeiurile prelucrărilor
Scop Temei
Utilizator al www.cofetaria-mandinas.ro
Desfășurarea relației contractuale dintre tine și www.cofetaria-mandinas.ro sau furnizarea serviciilor și produselor noastre, și anume pentru preluarea, validarea, expedierea și facturarea comenzii plasate pe www.cofetaria-mandinas.ro , informarea ta privind stadiul comenzii, remedierea plângerilor și reclamațiilor, returnarea după caz a produselor comandate etc. Prelucrarea are la bază contractul încheiat între tine și S.C. MANDINAS CONF S.R.L., definit în totalitate în Termeni și Condiții. Furnizarea datelor tale cu caracter personal este necesară. Lipsa furnizării datelor poate afecta derularea raporturilor contractuale dintre tine și S.C. MANDINAS CONF S.R.L..
Îndeplinirea obligațiilor legale ce revin S.C. MANDINAS CONF S.R.L.  în contextul serviciilor prestate prin intermediul www.cofetaria-mandinas.ro , inclusiv obligații fiscale sau de arhivare. Prelucrarea datelor tale pentru acest scop este necesară în baza unor obligații legale. Furnizarea datelor tale în acest scop este necesară. Lipsa furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea S.C. MANDINAS CONF S.R.L. de a respecta obligațiile legale care îi revin și deci imposibilitatea de oferi serviciile așteptate de tine prin www.cofetaria-mandinas.ro .
Activități de marketing, respectiv pentru transmiterea comunicărilor comerciale prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță  (e-mail) referitor la produsele și serviciile oferite de S.C. MANDINAS CONF S.R.L. prin intermediul www.cofetaria-mandinas.ro. Prelucrarea datelor tale pentru acest scop are la bază consimțământul tău, dacă ai ales să îl furnizezi. Furnizarea datelor tale în acest scop este voluntară. Lipsa furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor tale în acest scop nu va avea urmări negative pentru serviciile oferite prin intermediul www.cofetaria-mandinas.ro . Îți poți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin bifarea opțiunii Abonare la newsletter”, sau ulterior în secțiunea Contul meu. Pentru dezabonare poți folosi opțiunea de la finalul fiecărui e-mail conținând comunicări comerciale sau poți oricând să te dezabonezi prin accesarea secțiunii Contul meu din www.cofetaria-mandinas.ro
Efectuarea de analize sau raportări interne privind modul de funcționare a www.cofetaria-mandinas.ro realizarea de profiluri de preferințe de consum sau în vederea îmbunătățirii experienței oferite pe www.cofetaria-mandinas.ro Prelucrarea datelor tale pentru acest scop are la bază interesul legitim al S.C. MANDINAS CONF S.R.L. de a îmbunătăți permanent experiența utilizatorilor pe www.cofetaria-mandinas.ro. Furnizarea datelor tale în acest scop este voluntară. Lipsa furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru serviciilor oferite prin intermediul www.cofetaria-mandinas.ro
Apărarea drepturilor și intereselor S.C. MANDINAS CONF S.R.L. în justiție, respectiv pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unei proceduri în fața unei instanțe, a unei proceduri administrative sau a altor proceduri în care suntem implicați. Prelucrarea datelor tale pentru acest scop are la bază apărarea drepturilor si intereselor S.C. MANDINAS CONF S.R.L..
Persoană de contact al Partenerului S.C. MANDINAS CONF S.R.L.
Inițierea sau desfășurarea relației contractuale dintre S.C. MANDINAS CONF S.R.L. și Partener/potențial Partener. Prelucrarea datelor tale pentru acest scop are la bază interesul legitim al S.C. MANDINAS CONF S.R.L. de iniția și desfășura relațiile contractuale in contextul oferirii serviciilor pe www.cofetaria-mandinas.ro Lipsa furnizării datelor pentru acest scop poate avea urmări negative pentru serviciile oferite prin intermediul www.cofetaria-mandinas.ro.
Apărarea drepturilor și intereselor S.C. MANDINAS CONF S.R.L. în justiție, respectiv pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unei proceduri în fața unei instanțe, a unei proceduri administrative sau a altor proceduri în care suntem implicați. Prelucrarea datelor tale pentru acest scop are la bază apărarea drepturilor si intereselor S.C. MANDINAS CONF S.R.L..
Durata prelucrării datelor

S.C. MANDINAS CONF S.R.L.  prelucrează datele tale  cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare enumerate anterior.

Dacă ești client, prelucrăm datele tale pe întreaga durată a raporturilor contractuale și ulterior conform politicilor interne ale S.C. MANDINAS CONF S.R.L.  , pe durata necesară îndeplinirii obligațiilor legale ce revin S.C. MANDINAS CONF S.R.L.  (de exemplu, pentru documentele financiar-contabile termenul de păstrare prevăzut de lege este de 10 ani de la data încheierii exercițiului financiar aferent).

Dacă îți retragi consimțământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing, S.C. MANDINAS CONF S.R.L.  va înceta prelucrarea datelor tale cu caracter personal în acest scop, fără însă a afecta prelucrările desfășurate de S.C. MANDINAS CONF S.R.L.  pe baza consimțământului exprimat de către tine înainte de retragerea acestuia.

Dacă ești persoana de contact a Partenerilor sau potențialilor Parteneri ai S.C. MANDINAS CONF S.R.L. , datele tale cu caracter personal vor fi prelucrate pe durata necesară pentru încheierea / executarea contractului și ulterior potrivit politicilor interne și obligațiilor legale – de exemplu, cele privind arhivarea.

Dezvăluirea datelor tale cu caracter personal

În vederea realizării scopurilor de prelucrare enumerate anterior, S.C. MANDINAS CONF S.R.L.  , poate dezvălui datele tale către Parteneri (curier-ul desemnat sa livreze comanda), afiliați, terțe persoane sau entități care sprijină S.C. MANDINAS CONF S.R.L.  în oferirea de servicii prin www.cofetaria-mandinas.ro precum furnizorii de infrastructură IT sau de servicii de transport și curierat, respectiv către autorități publice, precum în următoarele situații fără a ne limita însă la acestea:

–         Menținerea, personalizarea și îmbunătățirea www.cofetaria-mandinas.ro și a serviciilor derulate prin intermediul acestuia

–         Administrarea comercială și tehnică a www.cofetaria-mandinas.ro de exemplu când intermediem relația dintre tine și un Partener, furnizor de produse pe www.cofetaria-mandinas.ro

–         Efectuarea de analize asupra datelor în scop de testare tehnică și comercială, analiză de afaceri, monitorizare a tendințelor de utilizare și achiziție, dezvoltarea de măsuri de securitate, autentificarea utilizatorilor etc.

–         Transmiterea de comunicări comerciale de marketing, în condițiile respectării legislației aplicabile

–         Acordarea de premii, coduri de reducere, vouchere etc în urma participării tale la campanii promoționale prin intermediul www.cofetaria-mandinas.ro

–         Dezvăluirea datelor tale cu caracter personal este prevăzută de lege sau există un interes public în acest sens etc.

Atunci când Parteneri ai noștri îți prelucrează, în nume propriu, datele tale cu caracter personal prin intermediul nostru, vei avea în vedere politicile de confidențialitate ale acestor Parteneri numiți ca atare de noi. Noi am definit modalitățile acceptate de prelucrare ale datelor tale personale la nivel contractual, dar nu avem niciun control asupra prelucrărilor în sine.

Transferul datelor tale cu caracter personal

Datele tale cu caracter personal furnizate către S.C. MANDINAS CONF S.R.L.   pot fi transferate de noi altor operatori sau persoane împuternicite în condițiile respectării legislației aplicabile, doar pe teritoriul României și doar către alte state din Spațiul European Extins.

Drepturile tale privind protecția datelor cu caracter personal

Pentru prelucrarea de date personale realizată de noi prin intermediul www.cofetaria-mandinas.ro, ai dreptul să soliciți accesul la datele tale cu caracter personal, să le rectifici sau să soliciți ștergerea lor sau restricționarea prelucrării, ai dreptul să te opui prelucrării cu respectarea cerințelor legale aplicabile, respectiv ai dreptul la portabilitatea datelor tale cu caracter personal.

Când ai ales să ne oferi consimțământul, ai dreptul să îl retragi în orice moment, fără a afecta în vreun fel prelucrările realizate de S.C. MANDINAS CONF S.R.L.   pe baza consimțământului exprimat de tine înainte de a-l retrage.

Ai dreptul de a depune reclamații sau plângeri la ANSPDCP – Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (www.dataprotection.ro, anspdcp@dataprotection.ro).

Poți adresa orice alte întrebări sau nelămuriri privind modalitățile de prelucrare a datelor tale cu caracter personal, respectiv îți poți exercita drepturile amintite mai sus la adresa contact@cofetaria-mandinas.ro.ro . Noi monitorizăm respectarea cerințelor legale aplicabile permanent inclusiv prin Responsabilul nostru de protecție a datelor cu caracter personal ce poate fi contactat la cofetaria_mandinas@yahoo.com

Politica de cookie-uri site web

www.cofetaria-mandinas.ro

Putem actualiza periodic prezenta Politică, pe măsură ce activitatea și serviciile prestate pentru tine se extind sau se modifică, sau atunci când noi suntem obligați să răspundem noilor modificări legislative. Vom afișa cea mai actuală versiune pe www.cofetaria-mandinas.ro. Orice modificare notabilă sau în măsură să afecteze utilizarea  de către tine îți va fi comunicată aici și/sau utilizând datele de contact disponibile.

S.C. MANDINAS CONF S.R.L.utilizează date cu caracter personal. Mai multe informații privind prelucrarea acestora poți găsi accesând Politica de confidentialitate din meniu.

Informații generale despre S.C. MANDINAS CONF S.R.L.  – Cine suntem?

S.C. MANDINAS CONF S.R.L., cu sediul Strada I. H. Radulescu 60-62 Campina, inregistrata la Registrul Comertului  Prahova cu nr. J29/126/2000, CUI 12688176, județ Prahova, România în calitate de operator de date cu caracter personal sau Noi.

Acest document are rolul de a te informa în mod adecvat cu privire la prelucrarea datelor tale cu caracter personal prin intermediul fișierelor de tip cookie, în contextul utilizării paginii de internet.

Despre cookie-uri

Acest site web folosește cookie-uri. Noi le folosim pentru personalizarea conținutului servit  pentru a oferi facilități de integrare cu platformele de tip social media sau pentru a ne analiza traficul site-ului.

Utilizarea acestui site de către tine echivalează cu faptul că ți-ai dat acordul pentru utilizarea cookie-urilor, așa cum definim acest lucru în prezenta politică dar și în setările aferente din www.cofetaria-mandinas.ro.

Cookie-urile sunt fișiere text de dimensiune redusă ce pot fi utilizate de site pentru a personaliza pe cât posibil experiența ta de utilizator al www.cofetaria-mandinas.ro.

În condițiile respectării legislației aplicabile, putem stoca cookie-uri pe echipamentele tale, doar dacă acestea sunt strict necesare pentru funcționarea site-ului. Pentru orice alt tip de cookie, trebuie să îți solicităm consimțământul.

Cookie-urile strict necesare ne ajută să îți oferim serviciile disponibile pe www.cofetaria-mandinas.ro și permit utilizarea funcționalităților precum accesul securizat. Pentru ca sunt strict necesare, nu pot fi refuzate de către utilizator fără a afecta utilizarea www.cofetaria-mandinas.ro. Le poți oricând bloca sau șterge din setările browser-ului tău.

Cookie-urile de performanță și funcționalitate ale site-ului permit îmbunătățirea experiențe tale de utilizator dar sunt în sine non-esențiale. Totuși, fără aceste cookie-uri anumite nu îți putem garanta anumite funcționalități.

www.cofetaria-mandinas.ro folosește diferite tipuri de fișiere cookie, dintre care unele sunt plasate direct de furnizorii terți de servicii ce apar pe site-ul nostru.

Cum poți controla setările de cookie-uri?

Ai dreptul să decizi dacă accepți sau refuzi fișierele de cookie.

Poți să modifici setările tale de cookie direct din browser-ul tău. Nu uita că dezactivarea cookie-urilor îți permite să utilizezi site-ul, însă în timp ce unele opțiuni vor fi funcționale, altele nu vor putea fi utilizate de tine așa cum au fost proiectate de noi. Poți afla din setările fiecărui browser cum să dezactivezi cookie-urile.